Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 

Rada Programowa

Rada Programowa Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
Zadaniem Rady Programowej jest wskazywanie kierunków oddziaływania Porozumienia, poszukiwanie instrumentów wsparcia jego działań jak i działań jego partnerów, poddawanie pod dyskusję najistotniejszych zagadnień związanych z celami Porozumienia, programowanie jego rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi Zasadami Porozumienia Radę Programową na na lata 2019/2020 powołał Lider Cyfryzacji, będący jej przewodniczącym. Kolejne składy będą wyłanianie zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami. Skład Rady Programowej na lata 2019/2020 jest podany poniżej:

Włodzimierz MarcińskiWłodzimierz Marciński
Przewodniczący Rady, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

Wejście w świat cyfrowy to nie krótkie zauroczenie. Technologie cyfrowe tworzą naturalną symbiozę z szeregiem sfer naszych aktywności. Rozwijamy je a one zmieniają nasze życie.  Te relacje są trwałe i bez wątpienia będą się pogłębiały.
Warto pamiętać, że umiejętności cyfrowe to nie tylko łatwość nawiązywania znajomości, bycie w sieciach społecznościowych, gry, muzyka, pomoc w odrabianiu lekcji. To także szansa na poznanie świata, na rozwijanie zainteresowań, na ciekawą pracę, na realizację aspiracji życiowych.  Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości.

Skład Rady Programowej na lata 2019 – 2020

1 Agnieszka Aleksiejczuk                 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2 Iwona Brzózka-Złotnicka               Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania
3 Maciej Bułkowski Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4 Ewelina Gładki Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
5 Radosław Jasiński                           Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
6 Artur Krawczyk                               Stowarzyszenie Miasta w Internecie
7 Ewa Krupa                                        Fundacja Orange
8 Tomasz Łukawski                             NASK
9 Artur Marcinkowski Fundacja Widzialni
10 Włodzimierz Marciński Polskie Towarzystwo Informatyczne
11 Andrzej Perkowski                          Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
12 Krzysztof Pijanowski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
13 Jacek Wojnarowski                        Instytut Spraw Publicznych