Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 

Porozumienie

Celem powołania Szerokiego Porozumienia jest spowodowanie, że potrzeby powszechnej edukacji cyfrowej będą uznawane za priorytet rozwojowy kraju. Przełoży się to na konkretne działania podejmowane zarówno przez instytucje publiczne jak i sektor prywatny, przez placówki edukacyjne i przez pracodawców. Wytworzy się powszechne rozumienie oraz akceptacja dla wzmożenia wysiłków prowadzących do wysokiego zaawansowania wykorzystywania technologii cyfrowych.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce winno dokonać trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju.

Będzie ona osiągana poprzez:

  • inspirowanie, promowanie oraz wspieranie aktywności prowadzących do podnoszenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;
  • tworzenie wspólnoty myślenia i działań w zakresie powszechnej edukacji cyfrowej;
  • budowanie akceptacji przemian cywilizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.