Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 
Deklaracja Jak przystąpić Komitet Honorowy Logotypy O nas Patronat Rada Programowa Zasady działania

Deklaracja

Pod patronatem Prezydenta RP
z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji
powołuje się
Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, którego celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej oraz akceptacji przemian powodowanych jej stałym rozwojem.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Poszukiwać ono będzie synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, inspirować nowe przedsięwzięcia, skupiać informacje o dobrych praktykach, propagować je w różnych środowiskach nawet odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, działać będzie na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.