Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 

O nas

Rzeczywistość zmienia się pod wpływem szybkiego rozwoju technik cyfrowych. Kreowane możliwości szybko stają się oczekiwaniami i wymaganiami. Zmienia się zarówno model gospodarki jak i życia społecznego. Globalizacja umożliwiła przenoszenie myśli, kapitału i produkcji w szybkim czasie i w dowolne miejsce. Stała się możliwa wyłącznie dzięki rozwojowi technik cyfrowych oraz umiejętnościom i kreatywności ich twórców. Sektor TMT (Technology, Media, Telecommunications) jest najszybciej rozwijającym się i mającym coraz większy udział w PKB przodujących państw świata. Powszechne umiejętności cyfrowe a w jeszcze większym stopniu ich zaawansowanie będzie miało decydujące znaczenie dla dynamiki rozwoju oraz pozycji Polski pośród krajów Unii Europejskiej i Świata.

Doprowadziła ona także do tego, że mniejsza grupa ludzi stała się decydująca w rozwoju i innowacyjności. Jednocześnie pozwoliła na decentralizacje tej grupy, co z kolei zaowocowało drenażem umysłów, przyciąganiem ich do globalnie obecnych koncernów. Przykładem są działania zlokalizowanych w Polsce central kompetencyjności wielkich firm światowych.

Według opinii naukowców, ponad 60% dzieci rozpoczynających dziś edukacje będzie pracowało w zawodach jeszcze nie istniejących. Do 2015 roku 90% miejsc pracy będzie wymagało podstawowych umiejętności cyfrowych. W ciągu ostatnich 10-ciu lat liczba wysyłanych maili dziennie wzrosła z 12 miliardów do 247 miliardów. Sektor TMT (Technology, Media, Telecommunications) w niektórych krajach europejskich jest wytwórcą ok. 4,7 % PKB. W przodującej w Europie Szwecji, 90% mieszkańców korzysta regularnie z Internetu . W Stanach Zjednoczonych, w roku 2007 miejsca pracy tworzone były w większości przez nowe firmy, 8 z 12-tu milionów nowych miejsc pracy powstało w firmach mających mniej niż 5 lat.

Przykłady można mnożyć. To wszystko stanowi dla nas inspirację i wyznacza cele.

W poczuciu potrzeby rozwiania problemu jakim jest z jednej strony zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami cyfrowymi a z drugiej wysokie bezrobocie szczególnie w grupie ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła decyzję o powołaniu Wielkiej Koalicji na rzecz cyfrowych miejsc pracy . Komisarze ds. agendy cyfrowej, nauki, edukacji oraz przedsiębiorczości apelują o włączenie się do niej krajów oraz organizacji uznając umiejętności cyfrowe Europejczyków za klucz do rozwoju oraz konkurencyjności w zmieniających się świecie.Powołanie w Polsce Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest odpowiedzią na europejską inicjatywę i wyrazem poczucia odpowiedzialności za przyszłość Polski. Warto spowodować, żeby wysokie umiejętności korzystania i tworzenia rozwiązań w świecie cyfrowym stały się trwałą wizytówką Polaków.

Umiejętności cyfrowe są wspólnym mianownikiem wszystkich zjawisk jakie pojawiają w debacie nad problemami cyfryzacji w Polsce.

W Polsce niezbędne są działania mające na celu pobudzanie aktywność osób, środowisk i instytucji na rzecz przyszłości Polski i Polaków nowej, cyfrowej rzeczywistości. Wszyscy powinni mieć świadomość, że nabywanie umiejętności cyfrowych jest korzystne dla nich samych praktycznie we wszystkich segmentach i okresach życia. Jednocześnie konieczne jest także uznanie nieuchronności przemian powodowanych rozwojem technik cyfrowych. Już dziś, a w najbliższej przyszłości coraz bardziej, będą one wpływały na życie ludzi, funkcjonowanie gospodarki oraz państwa.

Umiejętności cyfrowe są obecnie najczęściej wymienianym zjawiskiem, jakie pojawia się w debacie nad problemami cyfryzacji w naszym kraju. Są także ściśle związane z tworzeniem i wypełnianiem cyfrowych miejsc pracy. Mogą one być polską specjalizacja narodową. Dziś w naszym kraju lokują swoje centra rozwojowe takie światowe firmy jak Microsoft, Google, Motorola, Intel, Accenture, Siemens, HP czy IBM. Sukcesy polskich młodych programistów są szeroko znane w świecie. Tegoroczne targi CeBIT, których Polska była partnerem pokazała naszą ofertę w sektorze ICT a hasło „TalenIT People” wskazywało na nasz największy kapitał.

To samo się nie wytworzy, a nie wiadomo skąd pochodzące umiejętności małych dzieci do obsługi klawiatur, pilotów czy gier komputerowych nie powinny oznaczać, że kompetencje cyfrowe ma już każde dziecko. To jedynie początek ale te dzieci mogą w przyszłości mieć świetny zawód i zapewnione miejsce pracy. O to powinniśmy zadbać dziś.

Umiejętności cyfrowe to Umiejętności dla Przyszłości. Takie hasło towarzyszy Szerokiemu Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.